JAKINARAZPEN JURIDIKOA ETA WEBGUNEA ERABILTZEKO BALDINTZA OROKORRAK

www.saisubm.comI. INFORMAZIO OROKORRA

             
Informazioaren Gizartearen eta Merkataritza Elektronikoaren Zerbitzuei buruzko 34/2002 Legean (LSSI-CE) uztailaren 11ko informazio betebeharra betez, webgune honetako informazio orokorreko informazioa jarraian ematen da:

Webgune honen jabetza, www.saisubm.com, (aurrerantzean, Webgunea) Rafael Braña Valdés da , IFZ: 72545329V, eta haren harremanetarako datuak hauek dira:

Helbidea: E uskalerria kalea 16 behea, I barra, Gipuzkoa, Espainia 20400 Harremanetarako telefonoa: 711723400 Harremanetarako posta elektronikoa: comercial@saisubm.com              
               
               


II. ERABILERARAKO BALDINTZA OROKORRAK


Baldintzen xedea: Webgunea


Erabilera Baldintza Orokor hauen xedea (aurrerantzean, Baldintzak) Webgunearen sarbidea eta erabilera arautzea da. Baldintza hauetarako, Webgunea honela ulertuko da: pantailako interfazeen kanpoko itxura, estatikoki zein dinamikoki, hau da, nabigazio zuhaitza; eta pantailako interfazeetan zein nabigazio zuhaitzean (aurrerantzean, Edukia) eta Erabiltzaileei eskaini ahal zaizkien zerbitzu edo lineako baliabide guztiak (aurrerantzean Zerbitzuak) integratutako elementu guztiak.

Saisubm-ek eskubidea du edozein unetan eta aldez aurretik jakinarazi gabe webgunearen aurkezpena eta konfigurazioa eta bertan sar daitezkeen Edukiak eta Zerbitzuak aldatzeko eskubidea. Erabiltzaileak onartu eta onartzen du Saisubm-ek edozein unetan Webgunean integratuta dauden edo haietarako sarbidea duten elementu horietako edozein eten, desaktibatu eta / edo bertan behera utzi dezakeela.

Erabiltzaileak Webgunera sartzea doakoa da eta, orokorrean, doakoa da Erabiltzaileak kontuan hartu beharrik gabe gozatu ahal izateko, sarbide-hornitzaileak emandako telekomunikazio sareko konexioaren kostua izan ezik. Erabiltzaileak kontratatu du.

Webguneko Edukien edo Zerbitzuen erabilera Erabiltzailearen harpidetzaren edo aldez aurretik erregistratzearen bidez egin daiteke.

Erabiltzailea

Webgunera sartzeak, nabigatzeak eta erabiltzeak Erabiltzailearen baldintza ematen du; beraz, Webgunea arakatzen hasi zenetik, hemen ezarritako baldintza guztiak eta ondorengo aldaketak onartzen dira, dagokion derrigorrezkoa aplikatzeari kalterik egin gabe. lege araudia kasuaren arabera. Aurrekoaren garrantzia kontuan hartuta, Erabiltzaileari Webgunea bisitatzen duen bakoitzean irakurtzea gomendatzen zaio.

Saisubm webguneak informazio, zerbitzu eta datu aniztasun handia eskaintzen du. Erabiltzaileak Webgunearen erabilera zuzena egiteko erantzukizuna hartzen du bere gain. Erantzukizun hau honako hauetara hedatuko da:

 • Saisubm-ek eskaintzen dituen informazioaren, Edukiaren eta / edo Zerbitzuen eta datuen erabilera Baldintza hauetan, Legean, moralean edo ordena publikoan xedatutakoaren aurkakoa izan gabe edo beste edozein modutan hirugarrenen edo Webgunearen funtzionamendu bera.
 • Erabiltzaileak Saisubm-ek Webguneak eskaintzen dituen Eduki edo Zerbitzu batzuetara sartzeko emandako inprimakietan Erabiltzaileak emandako informazioaren egiazkotasuna eta legezkotasuna. Nolanahi ere, erabiltzaileak berehala jakinaraziko dio Saisubm-i inprimaki horietan jasotako informazioa modu okerrean erabiltzea ahalbidetzen duen edozein gertaerari buruz, hala nola, lapurreta, galera edo identifikatzaile eta / edo pasahitzetarako baimenik gabe sartzea, hala nola berehalako ezeztapenarekin jarraitu.

Webgune honetara sartzeak ez du Saisubm eta Erabiltzailearen arteko harreman komertzialik suposatzen.

Erabiltzaileak adin nagusikoa dela eta baldintza hauek betetzeko legezko gaitasuna duela adierazten du. Hori dela eta, Saisubm webgune hau ez dago adingabeei zuzenduta. Saisubm-ek eskakizun hori ez betetzearen erantzukizuna ukatzen du.

Webgunea batez ere Espainian bizi diren erabiltzaileei zuzenduta dago. Saisubm-ek ez du ziurtatzen Webguneak beste herrialde batzuetako legeak betetzen dituenik, erabat edo partzialki. Erabiltzailea beste leku batean bizi bada edo bere egoitza badu eta Webgunera sartzea edo / eta nabigatzea erabakitzen badu, bere erantzukizunpean egingo du, sarbide eta nabigazio hori berari aplikatzen zaion tokiko legediarekin bat datorrela ziurtatu behar du. sarbide horretatik sor daitekeen erantzukizunik ez hartzea Saisubm-i.


III. SARBIDEA ETA NABIGAZIOA WEBGUNEAN: BERMEAK ETA ERANTZUKIZUNA BAZTERTZEASaisubm-ek ez ditu Webgunearen jarraipena, erabilgarritasuna eta erabilgarritasuna bermatzen, ezta Edukien edo Zerbitzuenak ere. Saisubm-ek ahal duen guztia egingo du webgunearen funtzionamendu egokia lortzeko, hala ere, ez da erantzule edo bermatzen Webgune honetara sartzeak ez duela etenik edo akatsik izango.


Ez da erantzule eta ez du bermatzen Webgune honen bidez sar daitekeen edukia edo softwarea akatsik ez duenik edo Erabiltzailearen sistema informatikoan (softwarea eta hardwarea) kalteak eragiten dituenik. Saisubm ez da inolaz ere izango Webgunera sartzeak, nabigatzeak eta erabiltzeak eragindako edozein motatako galeren, kalteen edo kalteen erantzule, besteak beste, sistema informatikoetan eragindakoak edo birusa sartzeak eragindakoak barne.

Saisubm ez da webgune hau oker erabiltzeak erabiltzaileei sor diezazkiekeen kalteen erantzule. Bereziki, ez da inolako erantzukizunik gerta daitezkeen telekomunikazioen erorketen, etenen, gabezien edo akatsen aurrean.


IV. PRIBATUTASUNA ETA DATUAK BABESTEKO POLITIKAIndarrean dagoen legeriak xedatutakoa errespetatuta, Saisubmek konpromisoa hartzen du beharrezko neurri teknikoak eta antolamendukoak hartzeko, bildutako datuen arriskuari dagokion segurtasun mailaren arabera.

Pribatutasun politika honetan jasotako legeak

Pribatutasun politika hau Espainiako eta Europako indarreko araudietara egokitzen da Interneteko datu pertsonalak babesteari dagokionez. Zehazki, arau hauek errespetatzen ditu:

 • Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016/679 (EB) Erregelamendua, 2016ko apirilaren 27koa, datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari (RGPD) pertsona fisikoen babesari buruzkoa.
 • 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babesteari eta eskubide digitalen bermeari buruzkoa (LOPD-GDD).
 • 1720/2007 Errege Dekretua, abenduaren 21ekoa, Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa (RDLOPD) garatzeko Araudia onartzen duena.
 • 34/2002 Legea, uztailaren 11koa, Informazioaren Gizartearen eta Merkataritza Elektronikoaren Zerbitzuei buruzkoa (LSSI-CE).

Datu pertsonalen tratamenduaren arduradunaren nortasuna

Saisubm-en bildutako datu pertsonalen tratamenduaren arduraduna honako hau da: Rafael Braña Valdes, IFZ: 72545329V (aurrerantzean ere tratamenduaren arduraduna). Haien harremanetarako datuak honako hauek dira:

Helbidea: Calle euskalerria 16 bajo, Ibarra, G uipuzcoa, Spain 20400 Harremanetarako telefonoa: 711723400 Harremanetarako posta elektronikoa: comercial@saisubm.com                
               
               

Datuak Babesteko arduraduna (DPD)

Datuen Babeserako Agintaria (DPD edo DPO ingelesezko siglak direla eta) arduratzen da Saisubm-en menpeko datuak babesteko arauak betetzen direla ziurtatzeaz. Erabiltzailea Datuen arduradunak izendatutako DPD-rekin harremanetan jar daiteke harremanetarako informazio hau erabiliz: atencli@saisubm.com

Datu pertsonalen erregistroa

RGPD eta LOPD-GDD xedapenak betez, jakinarazten dizugu Saisubm-ek bere orrietan zabaldutako inprimakien bidez jasotako datu pertsonalak sartuko direla eta gure fitxategietan tratatuko direla, erraztu, azkartu eta betetzeko Saisubm eta Erabiltzailearen artean hartutako konpromisoak edo betetzen dituen inprimakietan ezarritako harremanak mantentzea edo beraren eskaera edo kontsultari erantzutea. Era berean, RGPDn eta LOPD-GDDn xedatutakoarekin bat etorriz, RGPDren 30.5 artikuluan aurreikusitako salbuespena aplikatu ezean, tratamendu-jardueren erregistroa gordetzen da, beren helburuen arabera, egindako tratamendu-jarduerak zehazten dituena eta RGPDn ezarritako beste inguruabarrak.

Datu pertsonalen tratamenduan aplika daitezkeen printzipioak

Erabiltzailearen datu pertsonalen tratamendua RGPDren 5. artikuluan ezarritako printzipio hauen mende egongo da:

 • Legezkotasun, leialtasun eta gardentasun printzipioa: Erabiltzailearen baimena beharrezkoa izango da une oro, datu pertsonalak biltzen diren helburuetarako informazio guztiz gardena aurretik.
 • Helburua mugatzeko printzipioa: datu pertsonalak helburu zehatz, esplizitu eta legitimoetarako bilduko dira.
 • Datuak minimizatzeko printzipioa: bildutako datu pertsonalak izapidetutako helburuekin lotuta beharrezkoak direnak baino ez dira izango.
 • Zehaztasun printzipioa: datu pertsonalek zehatzak eta eguneratuak izan behar dute.
 • Kontserbazio epea mugatzeko printzipioa: datu pertsonalak Erabiltzailea bere tratamenduaren helburuetarako behar den denboran identifikatzea ahalbidetzen duen moduan soilik gordeko dira.
 • Osotasun eta konfidentzialtasun printzipioa: datu pertsonalak segurtasuna eta konfidentzialtasuna bermatuko duten moduan tratatuko dira.
 • Erantzukizun proaktiboaren printzipioa: Datuen arduraduna arduratuko da goiko printzipioak betetzen direla ziurtatzeaz.

Datu pertsonalen kategoriak

Saisubm-en tratatzen diren datuen kategoriak identifikazio datuak baino ez dira. Datu pertsonalen kategoria bereziak ez dira inolaz ere prozesatzen RGPDren 9. artikuluan adierazitakoaren arabera.

Datu pertsonalak tratatzeko legezko oinarria

Datu pertsonalak tratatzeko legezko oinarria baimena da. Saisubm-ek konpromisoa hartzen du Erabiltzaileak bere datu pertsonalak tratatzeko helburu zehatz baterako edo gehiagorako erabiltzailearen baimen espresua eta egiaztagarria lortzeko.

Erabiltzaileak bere baimena kentzeko eskubidea izango du edozein unetan. Baimena kentzea bezain erraza izango da ematea. Oro har, baimena kentzeak ez du baldintzatuko webgunearen erabilera.

Erabiltzaileak kontsultak egiteko, informazioa eskatzeko edo webguneko edukiarekin zerikusia duten arrazoiengatik inprimakien bidez bere datuak eman edo eman ditzakeen kasuetan, horietako bat betetzea derrigorrezkoa den jakinaraziko zaie ezinbestekoak direlako egindako eragiketaren garapen zuzena.

Datu pertsonalak bideratutako tratamenduaren xedeak

Datu pertsonalak Saisubm-ek bildu eta kudeatzen ditu Webgunearen eta Erabiltzailearen artean ezarritako konpromisoak errazteko, bizkortzeko eta betetzeko edo azken honek betetzen dituen inprimakietan ezarritako harremana mantentzeko edo eskaera batera joateko edo kontsulta egiteko.

Era berean, datuak pertsonalizatzeko helburu komertzialetarako, operatibo eta estatistikoetarako eta Saisubm-eko xede sozialeko jardueretarako erabil daitezke, baita datuak erauzteko, biltegiratzeko eta erabiltzaileari eskainitako Edukia egokitzeko marketin azterketak egiteko ere. baita webgunearen kalitatea, funtzionamendua eta nabigazioa hobetzea ere.

Datu pertsonalak lortzen diren unean, Erabiltzaileari datu pertsonalak erabiliko zaizkion tratamenduaren helburu edo helburu zehatzen berri emango zaio; hau da, bildutako informazioari emango zaion erabilera edo erabilerak.

Datu pertsonalak gordetzeko epeak

Datu pertsonalak tratamenduaren helburuetarako behar den gutxieneko denboran bakarrik mantenduko dira eta, nolanahi ere, honako aldian zehar: zerbitzu-kontratuaren iraupena edo Erabiltzaileak ezabatzea eskatu arte.

Datu pertsonalak lortzen direnean, Erabiltzaileari datu pertsonalak gordeko diren aldiaren berri emango zaio edo, hori posible ez denean, epe hori zehazteko erabilitako irizpideak.

Datu pertsonalen hartzaileak

Erabiltzailearen datu pertsonalak ez dira hirugarrenekin partekatuko.

Nolanahi ere, datu pertsonalak lortzen diren unean, Erabiltzaileari datu pertsonalen hartzaileen edo hartzaileen kategorien berri emango zaio.

Adingabeen datu pertsonalak

RGPDren 8. artikuluetan eta RDLOPDren 13. artikuluetan xedatutakoa errespetatuz, 14 urtetik gorakoek bakarrik eman dezakete baimena Saisubm-ek legezko moduan bere datu pertsonalak tratatzeko. 14 urtetik beherako adingabearen kasuan, gurasoen edo tutoreen baimena beharrezkoa izango da tratamendurako, eta hori zilegi dela ulertuko dute baimendu duten neurrian.

Datu pertsonalen sekretua eta segurtasuna

Saisubm-ek konpromisoa hartzen du beharrezko neurri teknikoak eta antolamendukoak hartzeko, bildutako datuen arriskuari dagokion segurtasun mailaren arabera, datu pertsonalen segurtasuna bermatzeko eta bidalitako datu pertsonalen ustekabeko edo legez kanpoko suntsipena, galera edo aldaketa saihesteko. , gordeta edo bestela prozesatuta, edo baimenik gabeko komunikazioa edo aipatutako datuetarako sarbidea.

Webguneak SSL (Secure Socket Layer) ziurtagiria du, datu pertsonalak segurtasunez eta konfidentzialtasunez transmititzen direla ziurtatzen duena, datuak zerbitzariaren eta Erabiltzailearen artean transmititzen baitira, eta iruzkinetan, guztiz enkriptatuta edo enkriptatuta.

Hala eta guztiz ere, Saisubm-ek ezin baitu Interneten iragazkortasuna bermatu edo datu pertsonalak iruzurrez sartzen dituzten hacker edo beste batzuen ausentzia erabatekoa denez, Datuen arduradunak onartzen du Erabiltzaileari behar bezalako atzerapenik gabe jakinaraztea, litekeena den datu pertsonalen segurtasuna urratzen denean. pertsona fisikoen eskubide eta askatasunentzako arrisku handia. RGPDren 4. artikuluan xedatutakoa betez, datu pertsonalen segurtasunaren urraketa gisa ulertzen da transmititutako, gordetako edo bestela tratatutako datu pertsonalen suntsipena, galera edo ustekabeko edo legez kanpoko aldaketa edo baimenik gabeko komunikazioa eragiten duen segurtasun urraketa. edo aipatutako datuetarako sarbidea.

Datu pertsonalak konfidentzialtzat hartuko ditu tratamenduaren arduradunak, eta konpromisoa hartzen du legezko edo kontratuko betebehar baten bidez jakinarazteko eta bermatzeko konfidentzialtasuna bere langileek, bazkideek eta informazioa egiten zaien edozein pertsonek errespetatuko dutela. eskuragarria.informazioa.

Datu pertsonalen tratamendutik eratorritako eskubideak

Erabiltzaileak Saisubm baino gehiago du eta, beraz, RGPDn aitortutako eskubide hauek erabil ditzake tratamenduaren arduradunarekin:

 • Sarbide eskubidea: Erabiltzailearen eskubidea da Saisubm-ek bere datu pertsonalak tratatzen dituen edo ez berrestea eta, hala bada, bere datu pertsonal zehatzei eta Saisubm-ek burutu duen edo egiten duen tratamenduari buruzko informazioa eskuratzea, baita, besteak beste, datu horien jatorriari eta egindako edo aurreikusitako komunikazioen hartzaileei buruzko informazioa ere.
 • Zuzentzeko eskubidea: Erabiltzailearen eskubidea da datu pertsonalak aldatzea, zehaztugabeak edo, tratamenduaren xedeak kontuan hartuta, osatugabeak direla.
 • Ezabatzeko eskubidea ("ahazteko eskubidea") : Erabiltzailearen eskubidea da, indarrean dagoen legeriak ez badu beste ezer ezartzen, bere datu pertsonalak ezabatzea lortzea, horretarako beharrezkoak ez diren helburuetarako beharrezkoak ez direnean. bildu ziren edo itunak; Erabiltzaileak tratamenduari baimena kendu dio eta honek ez du beste oinarri juridikorik; Erabiltzailea tratamenduaren aurka dago eta ez dago berarekin jarraitzeko beste arrazoi legitimorik; datu pertsonalak legez kontra prozesatu dira; datu pertsonalak legezko betebehar bat betez ezabatu behar dira; edo datu pertsonalak 14 urtetik beherako haurrari informazio gizartearen zerbitzuak zuzenean eskaintzearen ondorioz lortu dira. Datuak ezabatzeaz gain, datuen arduradunak, eskuragarri dagoen teknologia eta aplikazioaren kostua kontuan hartuta, arrazoizko neurriak hartu beharko ditu interesdunak datu pertsonalak tratatzeko arduradunei datu pertsonal horietarako edozein esteka ezabatzeko eskaeraren berri emateko. .
 • Tratamendua mugatzeko eskubidea: Erabiltzaileak eskubidea du bere datu pertsonalen tratamendua mugatzea. Erabiltzaileak eskubidea du tratamenduaren muga lortzeko bere datu pertsonalen zehaztasuna zalantzan jartzen duenean; tratamendua legez kanpokoa da; Tratamenduaren arduradunak jada ez ditu datu pertsonalak behar, baina Erabiltzaileak behar ditu erreklamazioak egiteko; eta Erabiltzaileak tratamenduaren aurka egin duenean.
 • Datuak eramateko eskubidea : Tratamendua modu automatizatuan egiten bada, Erabiltzaileak eskubidea izango du tratamenduaren arduradunaren datu pertsonalak formatu egituratuan jasotzeko, erabilera arrunteko eta irakurketa mekanikokoak, eta horiek beste arduradun bati transmititzeko.tratua. Teknikoki posible den guztietan, Datuak kontrolatzaileak zuzenean beste kontrolatzaile horri igorriko dizkio datuak.
 • Oposizio eskubidea: Erabiltzailearen eskubidea da bere datu pertsonalen tratamendua ez egitea edo Saisubm-ek tratamendua uztea.
 • Tratamendu automatizatuan soilik oinarritutako erabakiaren menpe ez egoteko eskubidea , profilak barne : Erabiltzailearen eskubidea da datu pertsonalen automatizatutako tratamenduan oinarritutako erabakiak indibidualizatuta ez izatea, profilak garatzea barne. indarrean dagoen legediak kontrakoa ezartzen ez badu.

Horrela, Erabiltzaileak bere eskubideak baliatu ahal izango ditu "RGPD-www.saisubm.com"; erreferentziarekin Datuen arduradunari zuzendutako idatzizko komunikazio bidez, zehaztuz:

 • Erabiltzailearen izena, abizena eta NANaren kopia. Ordezkaritza onartzen den kasuetan, erabiltzailea ordezkatzen duen pertsonaren bide beretik identifikatzea eta ordezkaritza egiaztatzen duen dokumentua ere beharrezkoa izango da . NANaren fotokopia ordezkatu ahal izango da nortasuna egiaztatzen duen legezko baliozko beste edozein bide erabiliz.
 • Eskaera sartu nahi duzun eskaeraren edo informazioaren arrazoi zehatzekin.
 • Helbidea jakinarazpenetarako.
 • Eskatzailearen data eta sinadura.
 • Zuk egindako eskaera egiaztatzen duen edozein dokumentu.

Eskaera hau eta erantsitako beste edozein dokumentu helbide honetara edo posta elektronikora bidali daitezke:

Posta helbidea: euskalerria kalea 16 behea, ibarra, Gipuzkoa, Espainia 20400 Posta elektronikoa: atencli @ saisubm.com              
               

Erreklamazioak gainbegiratze agintaritzaren aurrean

Erabiltzaileak bere datu pertsonalak tratatzeko moduan indarrean dagoen araudiaren arazoren bat edo arau hauste bat dagoela uste badu, eskubidea izango du babes judiziale eraginkorra izateko eta kontrola agintaritzan erreklamazioa aurkezteko, batez ere. , ohiko bizilekua, lantokia edo ustezko arau-haustearen tokia duzun estatuan. Espainiaren kasuan, kontrolerako agintea Datuak Babesteko Espainiako Agentzia da (http://www.agpd.es).

Pribatutasun politika honen onarpena eta aldaketak

Beharrezkoa da Erabiltzaileak Pribatutasun Politika honetan jasotako datu pertsonalak babesteko baldintzak irakurri eta ados egotea, eta baita datu pertsonalen tratamendua onartzea ere, tratamenduaren arduradunak berdin jarrai dezan inprimakia, aldietan eta adierazitako helburuetarako. Webgunea erabiltzeak bere Pribatutasun Politika onartzea ekarriko du.

Saisubm-ek bere Pribatutasun Politika aldatzeko eskubidea gordetzen du, bere irizpideen arabera, edo Datuak Babesteko Espainiako Agentziaren legegintza, jurisprudentzia edo doktrina aldaketak eraginda. Pribatutasun politika honen aldaketak edo eguneratzeak Erabiltzaileari berariaz jakinaraziko zaizkio.

Pribatutasun politika hau 2021eko maiatzaren 28an eguneratu zen Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016/679 (EB) 2016/679 Erregelamendura egokitzeko, 2016ko apirilaren 27koa, datu pertsonalen tratamenduari dagokionez pertsona fisikoen babesari buruzkoa. datu horien zirkulazio librea (RGPD) eta 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babesteari eta eskubide digitalen bermeari buruzkoa (LOPD)


V. LOTURA POLITIKA


Erabiltzaileak edo hirugarren batek Saisubm webgunerako beste web orri batetik hiperesteka egiten duen Saisubm webgunera honakoa jakin behar du:

Webguneko Edukien eta / edo Zerbitzuen erreprodukzioa, erabat edo partzialki, ez da onartzen Saisubm-en berariazko baimenik gabe.

Saisubm Webgunean ez da agerpen faltsu, zehaztugabe edo okerrik onartzen, ezta horren Edukietan eta / edo Zerbitzuetan ere.

Hiperesteka izan ezik, hiperesteka ezarrita dagoen webguneak ez du webgune honetako elementurik izango, Espainiako sistema juridikoak jabetza intelektual gisa babestuta, Saisubm-ek espresuki baimenduta ez badago behintzat.

Hiperesteka ezartzeak ez du suposatuko Saisubm-ek eta egiten den webgunearen jabearen arteko harremanik egotea, ezta Saisubm-ek webgune horretan eskaintzen diren edukiak, zerbitzuak eta / edo jarduerak ezagutzea eta onartzea ere, eta alderantziz .


IKUSI. JABETZA INTELEKTUALA ETA INDUSTRIALASaisubm berez edo lagapen gisa, Webgunearen jabetza intelektual eta industrialaren eskubide guztien jabea da, baita bertan dauden elementuak ere (adibide gisa eta ez zehatzak, irudiak, soinua, audioa, bideoa, softwarea edo testuak) , markak edo logotipoak, kolore konbinazioak, egitura eta diseinua, erabilitako materialen hautaketa, funtzionamendurako beharrezkoak diren programa informatikoak, sarbidea eta erabilera, etab.). Beraz, Espainiako ordenamendu juridikoak jabetza intelektual gisa babestutako lanak izango dira, Espainiako eta Erkidegoko arauak aplikagarriak baitira arlo horretan, baita gaiari lotutako nazioarteko itunak eta Espainiak sinatutakoak ere.

Eskubide guztiak erreserbatuak. Jabetza Intelektualaren Legean xedatutakoa betez, berariaz debekatuta dago erreprodukzioa, banaketa eta komunikazio publikoa, webgune honetako eduki guztiak edo zati bat eskuragarri jartzeko modua barne, helburu komertzialetarako, edozein euskarritan. eta edozein bitarteko tekniko erabiliz, Saisubm-en baimenik gabe.

Erabiltzaileak Saisubm-en jabetza intelektual eta industrialaren eskubideak errespetatzea onartzen du. Webguneko elementuak ikusi edo inprimatu, kopiatu eta gorde ditzakezu zure ordenagailuko disko gogorrean edo beste edozein euskarri fisikotan, beti ere zure erabilera pertsonalerako. Erabiltzaileak, hala ere, ezin du webgunean instalatutako babes gailu edo segurtasun sistema ezabatu, aldatu edo manipulatu.

Erabiltzaileak edo hirugarren batek Webguneko Edukiren bat jabetza intelektuala babesteko eskubideen urraketa dela uste badu, berehala jakinarazi beharko dio Saisubm-i Iragarki honen INFORMAZIO OROKORRA ataleko harremanetarako informazioaren bidez. Erabilera Baldintza Orokorrak.


VII. EKINTZA JURIDIKOAK, LEGERIA APLIKAGARRIA ETA JURISDIKZIOASaisubm-ek eskubidea du Webgunea eta Edukia modu desegokian erabiltzeko edo Baldintza hauek hausteagatik beharrezkotzat jotzen dituen ekintza zibilak edo penalak aurkezteko eskubidea.

Erabiltzailearen eta Saisubm-en arteko harremana indarrean dagoen araudiak eta Espainiako lurraldean aplikagarria izango da. Baldintza hauen interpretazioari eta / edo aplikazioari buruzko eztabaidarik sortuko balitz, alderdiek beren gatazkak jurisdikzio arruntaren mende jarriko dituzte, legearen arabera dagozkien epaile eta auzitegiei aurkeztuz.


Azken aldaketa: 2021eko maiatzaren 28a